Zoek en Boek

Voor alle duidelijkheid wijst Schwarzwald Camping Fautsburg ten aanzien van de website www.campingfautsburg.com u op het volgende:

 

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Schwarzwald Camping Fautsburg. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schwarzwald Camping Fautsburg.

De op deze website getoonde informatie wordt door Schwarzwald Camping Fautsburg met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Schwarzwald Camping Fautsburg behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Schwarzwald Camping Fautsburg alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Schwarzwald Camping Fautsburg niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Schwarzwald Camping Fautsburg.

Deze websites welke geen eigendom zijn van Schwarzwald Camping Fautsburg, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Schwarzwald Camping Fautsburg. Hoewel Schwarzwald Camping Fautsburg uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Schwarzwald Camping Fautsburg worden onderhouden wordt afgewezen.

Schwarzwald Camping Fautsburg sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de website.